Moda Hukuku Nedir?

Moda Hukuku, moda endüstrisi pazarında, bir ürünün kavramsal tasarım aşamasında bu ürün üzerindeki fikri ve sınaî hakların korunmasından, üretim, pazarlama-satış, tüketim ve sonrası aşamalarına kadarki süreçlerde belirlenen stratejilerin hukuki zeminini oluşturma noktasında değer zincirinin tüm aşamalarında pratik zeminini bulan global bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

ABD’den Rusya’ya, Brezilya’dan İngiltere’ye kadar farklı ülkelerde bulunan Moda Hukuku Enstitüleri ve bunlara bağlı kurumlar vasıtasıyla moda hukuku bugün, teorik ve pratik zeminini oturtarak aktif faaliyet gösteren bir alan haline gelmiştir.

Moda Hukuku, başta Fikri Mülkiyet Hukuku olmak üzere, Sözleşmeler Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Reklam Hukuku, Rekabet Hukuku ve İş Hukuku gibi birçok hukuk disiplinini içinde barındırmaktadır.

Tanıtım Videomuz

Öğrencilerimiz

Layer 1