Moda Hukuku 101- 201

Bu Eğitim Hakkında

Gün geçtikçe büyüyen moda sektöründe bir marka kurmak üzere yola çıkan ya da mevcut markasını uluslararası platforma taşımak isteyen moda sektörünün aktörlerinin gün geçtikçe büyüyen ve küreselleşen moda endüstrisinde doğru atılımlar atabilmeleri için oyunun kurallarını iyi bilen hukukçulardan destek almaları gerekmektedir. Bu noktada sektörün aktörleri, moda değer zincirinin birçok aşamasında moda hukukundan ve moda sektörünün dinamiklerini bilen hukukçulardan hizmet almaktadır. Moda Hukuku 101 eğitimi kapsamında, moda sektöründe avukatlık yapmak isteyen hukukçulara ve moda hukukunu öğrenmek isteyen kişilere yönelik temel bir eğitim verilmektedir. Bu doğrultuda Moda Hukuku 101 Eğitimine katılacak kişilere, moda endüstrisinin yapısı ve söz konusu endüstrinin değer zincirinin hukuki alt yapısı, başta fikri ve sınaî mülkiyet hukuku olmak üzere, sözleşmeler, e-ticaret, rekabet, reklam ve tüketici hukukunun moda sektöründeki teorik yapısı vakalar eşliğinde anlatılacaktır. Böylelikle katılımcılara, moda endüstrisinin gelişmekte olan en önemli disiplinlerinden biri olan moda hukukunun ne olduğu, dünyadaki ve ülkemizdeki konumu ve uygulama alanları, bu süreçlerde bilinmesi gereken temel moda hukuku kavramları anlatılacaktır. Moda Hukuku konusunda uzmanlaşmak isteyen ve daha fazla pratik çalışmalar yaparak moda hukukunun teorik detaylarına inmek isteyen katılımcılar Moda Hukuku 201 Eğitim Programına devam ederler. Moda Hukuku 101 Eğitim Programı katılımcılarına Moda Hukuku Enstitüsü onaylı sertifika verilecektir.

Moda Hukuku 101-201 Eğitim Programı Künyesi
Program Adı: Moda Hukuku 101-201 Eğitim Programı
Düzenleyen: Moda Hukuku Enstitüsü
Eğitimin Süresi: 24 Ders Saati
Yer: Conrad Hotel/İstanbul
Eğitimin Yapılacağı Gün: Cumartesi-Pazar (10.00-17.00)
(Eğitim arasında Conrad Hotel’de öğlen yemeği verilecektir.)
Moda Hukuku 101 Eğitim Tarihi: 15-16 Ekim 2022 (9 kredi)
Moda Hukuku 201 Eğitim Tarihi: 22-23 Ekim 2022 (9 kredi)
(Her iki programa da ayrı ayrı katılınabilmektedir.)
Tek Program Ücreti : 3.950 TL
Çift Program Ücreti: 7.900 TL
Erken Ödeme İndirimi : 7.900 TL yerine %10 indirimle 7.110 TL (son tarih 18 Temmuz 2022)
Toplam Kredi: 18 (24 krediyi tamamlayanlar değişim ve staj programına başvurmaya hak kazanacaklardır.)

Moda Hukuku 101 ve 201 Eğitim Programı’na katılan öğrenciler 18 krediyi tamamlamış olacaklardır. Moda Hukuku Enstitüleri arasında gerçekleştirilen değişim programından yararlanmak için her öğrenci 24 krediyi tamamlamak zorundadır. 24 kredinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek mülakatı başarıyla tamamlayan bir öğrenci Madrid, Milano ya da Miamide staj programına başvurmaya hak kazanacaktır.

Neden Bu Eğitime Katılmalıyım?
Moda Hukuku Enstitüsü eğitimlerine katılanlar, moda hukuku ve yönetimi alanlarında profesyonel olarak çalışan eğitimcilerle network imkanı yakalayarak kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar. Eğitim boyunca öğrendiklerinin yanı sıra, eğitim sonunda yurt dışında staj ve değişim programlarına katılarak kariyer yolculuklarına global bir rotada devam etme şansına sahip olmaktadırlar. Aynı zamanda ‘’Moda Hukuku Ailesi’’ olarak nitelendirdiğimiz topluluğa erişim sağlayan katılımcılar, hem Moda Hukuku Enstitüsü hem de yurt dışındaki moda hukuku kurumları çerçevesinde görev alarak moda hukukunun gelişimine katkı sağlayan ve yön veren ayrıcalıklı bir ailenin üyesi olmaktadırlar.

 

Bu Eğitim Hakkında

Av. Erdem Eren, LL.M.

Board Chairman, Fashion Law Institute

Irmak Yılmaz

Co-Founder, Brandcared

Av. Baha Tepebaşı

Kurucu, Tepebaşı Hukuk Bürosu

Av. Seren Deniz Yanık

Kurucu, Seren Deniz Yanık Hukuk Bürosu

Av. Aysu Ünal

Avukat

Av. Bulut Girgin

Avukat, Gen Temizer Özer Hukuk Bürosu

MODA HUKUKU 201 PROGRAM İÇERİĞİ VE EĞİTİMCİLERİ

Av. Erdem Eren LLM (Yönetim Kurulu Başkanı – Fashion Law Institute)

1
Moda Sektöründe Haksız Rekabet ve Örnek Vakalar
2
Haksız Rekabet ve Sınai Mülkiyet İlişkisi
3
Moda Sektöründe Sıkça Karşılaşılan Sözleşmeler
4
Delil Tespitinin Kullanım Alanları ve Uygulamadan Örnekler
5
Vaka Çalışması

Av. Seren Deniz Yanık (Kurucu-Seren Deniz Yanık Hukuk Bürosu)

1
Girişim, Girişimcilik ve Moda Girişimciliği Kavramlarının Tanıtılması
2
Bir Moda Markası Kurarken Gerekli Olan Hukuki Altyapı ve İlgili Türk Hukuku Mevzuatlarının İncelenmesi
3
Girişim Sermayesi Hukuku Kapsamında Moda Girişimlerinin Yatırım Süreçleri, Yatırım Türlerine Genel Bakış
4
Yatırım Alırken Hukuki Olarak Dikkat Edilmesi Gereken HususlarYatırım Alırken Hukuki Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
5
Vaka Örnekleri

Av. Bulut Girgin LL.M. (Head of Competition – Gen Temizer Özer)

1
Rekabet Hukukunun Temel Kuralları, – Rekabeti Kısıtlayıcı Anlaşmalar, – Hakim Durumun Kötüye Kullanılması, – Birleşme ve Devralmalar
2
Moda Sektörü ve İnternet Satışlarının Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi
3
Avrupa’da ve Türkiye’de İnternet Satışlarını Düzenleyen Hukuki Çerçeve
4
Güncel Kararlar ile İnternet Satışlarında ve Platformlarda Rekabet Hukuku Değerlendirmesi
5
Vaka Örnekleri

Av. Aysu Ünal LL.M. (Rekabet Hukuku Uzmanı)

1
İngiltere’de Moda Hukukunun Yeri ve Önemi
2
İngiltere ve Türkiye’de Karşılaştırmalı Olarak Şirketler Hukuku ve Moda Hukukunun İlişkisi,
3
Vaka Örnekleri

MODA HUKUKU 101 PROGRAM İÇERİĞİ VE EĞİTİMCİLERİ

Av. Erdem Eren LL.M. (Yönetim Kurulu Başkanı – Fashion Law Institute Ist)

1
Moda Hukuku Kavramları ve Örnek Vakalar
2
ABD’de Moda Hukuku Eğitimi ve Kariyer
3
Moda Hukuku’nun Yerel ve Küresel Ölçekte Değerlendirilmesi
4
ABD ve Türk Hukuk Sistemlerinde Karşılaştırmalı Marka Hukuku ve Uygulaması
5
ABD ve Türk Hukuk Sistemlerinde Tasarım Hukuku ve Uygulaması
6
FSEK Kapsamında Moda Ürünlerin Hukuken Korunması
7
Vaka Çalışması

Av. Baha Tepebaşı (Kurucu-Tepebaşı Hukuk Bürosu)

1
Türkiye’de Markaların Hukuki, Cezai ve İdari Korunması ve Marka Taklitçiliği
2
Moda Markalarının “TASİŞ” Sorunu
3
ABD, AB ve Çin’de Markaların Hukuki ve Cezai Korunma Yöntemleri ve İstatistiki Veriler Işığında Marka Taklitçiliğin Boyutları,
4
Dünyada ve Türkiye’de E-Ticarette Alanında Taklitçiliğin Boyutları ve Korunma Stratejileri
5
Vaka Çalışması

Irmak Yılmaz (Co-founder – Brandcared)

1
Moda Markaları Açısından Moda Hukukunun Önemi
2
Günümüzdeki Moda Sektöründeki Trendler
3
Moda, Sürdürülebilirlik ve Hukuk
4
Moda, Teknoloji, Biyoteknoloji ve Hukuk
Avukatlar, stajyer avukatlar, hukuk fakültesi öğrencileri, üniversite düzeyinde öğrenimlerine devam eden farklı disiplinlerdeki öğrenciler, tasarımcılar, moda yönetim alanında okuyanlar veya çalışan kişiler, girişimciler, marka sahipleri, tekstil firması sahipleri ve çalışanları, aksesuar, kozmetik alanlarında çalışan ya da girişimi olan kişiler.
Evet eğitim programlarımızı başarıyla tamamlayan kişiler hem Moda Hukuku Enstitüsü hem de International Fashion Law Association (INFLAA) onaylı sertifika almaktadırlar.
Eğitim programlarımızı başarıyla tamamlayan katılımcıların aldıkları sertifikalar International Fashion Law Association (INFLAA) tarafından da tanınmaktadır. Katılımcılarımızın özgeçmişlerine ekledikleri sertifikalar kariyer yolculuklarında bu alanda almış oldukları eğitime referans olurken, sertifikalar sayesinde topladıkları krediler de yurt dışında staj, değişim programına katılım gibi birçok avantaj sağlamaktadır.
Türkçe’dir.
Moda Hukuku Enstitüsü’ünde düzenlediğimiz eğitimlere katılan kişiler, başarıyla tamamladıkları her eğitim sonunda kredi kazanmaktadırlar. Söz konusu krediler uluslararası akreditasyon sistemi çerçevesinde International Fashion Law Association’a bağlı kurumlarda geçerlidir. Bunun dışında anlaşmamız olmayan kurum ve okullarda krediler geçerli değildir.
Yurt dışındaki staj hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler öncelikle eğitimlerimize katılarak kredi sayısını tamamlarlar. Ardından seçim kriterlerini yerine getirerek mülakatı başarıyla tamamlayan öğrenciler yurt dışında anlaşmalı olduğumuz moda hukuku kurumlarında staj şansını yakalamaktadır.
Yurt dışında değişim programından yararlanmak isteyen öğrenciler aynı dönem içinde Moda Hukuku 101 ve Moda Hukuku 201 Eğitim Programı’na katılarak programı başarıyla tamamlarlar. Program sonunda düzenlenen sınavda 1. olan öğrenci yurt dışındaki değişim programına gönderilir.
ABD’den sonra dünyada moda hukuku alanında kurulan ikinci enstitü olan Moda Hukuku Enstitüsü, kendinden sonra kurulan 23 enstitüye global çapta önderlik etmektedir. Mentörlük görüşmelerimizin yanı sıra, işbirliği anlaşmalarımız, ortak projelerimiz ve her yıl düzenlediğimiz Moda Hukuku Zirvesi etkinliklerimiz bulunmaktadır.
Belirlli kriterleri yerine getiren öğrencilerimize yurt dışında staj imkanı sağlamanın yanı sıra, global ve yerel kurumsal firmalardan bizlere gelen iş tekliflerini referans olabileceğimiz katılımcılarımıza yönlendirmekteyiz.

Moda Hukuku Enstitüsü fiziki eğitimleri Conrad Istanbul Bosphorus Otel’de düzenlenmektedir. 

Lokasyon: https://g.page/ConradIstanbulBosphorus?share

Fiziki eğitimlerimize kayıt yaptıran tüm katılımcılarımızın eğitim salonuna girmeden önce aşı kartlarını ya da negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle program tarihlerinin ertelenmesi ya da programın online olarak düzenlenmesi söz konusu olabilir.

Kaydınızı yaptırırken bu seçenekleri onaylamış sayılmaktasınız.

Layer 1